×
  • نسخه آزمایشی

  • دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

معرفی معاونت

​نام و نام خانوادگی: مهدی ملاشاهی

سمت سازمانی: معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

مدرک تحصیلی: دکتری گیاه پزشکی (حشره شناسی)

شماره تماس: 33263401-017

پست الکترونیک: mmollashahi@gonbad.ac.ir