×
  • نسخه آزمایشی

  • دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

گروه فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

دفتر طرح‌های عمرانی دانشگاه گنبدکاووس متولی و مجری ساخت و ساز فضاهای مورد نیاز دانشگاه گنبدکاووس با کاربری‏‌های مختلف و متناسب با برنامه‏‌های توسعه دانشگاه در منطقه می‏‌باشد که جهت دستیابی به اهداف کلان و تحقق توسعه عمرانی و فیزیکی دانشگاه و بهره‌وری بیشتر از فضاهای موجود، فعالیت نموده و در راستای اهداف مذکور نسبت به انجام فعالیت‌هایی  خود کوشش می کند.