×
  • نسخه آزمایشی

  • دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

مدیریت امور اداری و پشتیبانی مسئوليت انجام و پیگیری امور پشتيباني دانشگاه از قبیل خدمات عمومی، خدمات رفاهی، کارگزینی، حمل و نقل، فضای سبز، بهینه سازی و توسعه فضاهای کالبدی بر اساس اسناد فرادستی، نگهداری و بهره‌برداری از ساختمان ها و تاسیسات و ... را بر عهده دارد. این مدیریت مجموعه وسیعی از خدمات را برنامه‌ریزی، هماهنگی و هدایت می‌کند تا دانشگاه بتواند در جهت دستیابی به اهداف تعریف شده خود فعالیت نماید، بنابراین از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.
این حوزه در راستای رسالت ذاتی خود؛ با بهره مندی از خرد جمعی و استقبال از پیشنهادهای همکاران در بخش های مذکور، همواره در تلاش است تا بستری برای تحقق هرچه مطلوب تر اهداف و برنامه های دانشگاه فراهم آورد. کارکنان این حوزه با تبعیت از سیاست های اقتصاد مقاومتی همواره صیانت از اموال بیت المال و صرفه و صلاح دانشگاه را در دستور کار خود قرار داده اند که انجام این مهم جز با رصد مستمر عملکرد واحدهای حوزه و بررسی نقاط ضعف و قوت آن‌ها از طریق برگزاری جلسات هم اندیشی و بهره‌گیری از نتایج در جهت پیش‌بینی فعالیت‌های آینده امکان‌پذیر نمی‌باشد.