×
  • نسخه آزمایشی

  • پنجشنبه, 26 فروردین 1400
  • EN /RU
EN RU

معرفی ریاست

 

نام و نام خانوادگی: عبدالسعید توماج

سمت سازمانی: رییس گروه هدایت استعدادهای درخشان و المپیادها

مدرک تحصیلی: دکتری آمار

شماره تماس:33268882-017

پست الکترونیک: ab.toomaj@gonbad.ac.ir