×
  • نسخه آزمایشی

  • جمعه, 17 اردیبهشت 1400
  • EN /RU
EN RU

رشته‌های تحصیلی

ردیف نوع تحصیل رشته تحصیلی دوره تحصیلی
1 روزانه رياضي كاربردي گرايش معادلات ديفرانسيل و سيستم‌هاي ديناميكي کارشناسی ارشد ناپیوسته
2 روزانه رياضيات و كاربردها گرایش جبر کارشناسی ارشد ناپیوسته
3 روزانه زیست‌شناسی دریا گرایش جانوران دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته
4 روزانه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک کارشناسی ارشد ناپیوسته
5 روزانه زیست‌شناسی گیاهی گرایش سیستماتیك و بوم‌شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
6 روزانه شیمی گرایش شیمی و فناوری اسانس کارشناسی ارشد ناپیوسته
7 روزانه آمار کارشناسی
8 روزانه ریاضیات و کاربردها کارشناسی
9 روزانه زیست‌شناسی جانوری کارشناسی
10 روزانه زیست‌شناسی دریا کارشناسی
11 روزانه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی
12 روزانه زیست‌شناسی گیاهی کارشناسی
13 روزانه فیزیک کارشناسی
14 روزانه مهندسی برق کارشناسی
15 روزانه مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته
16 روزانه شیمی آزمایشگاهی کاردانی