×
  • نسخه آزمایشی

  • جمعه, 17 اردیبهشت 1400
  • EN /RU
EN RU

آزمایشگاه برق

آزمایشگاه برق دانشگاه گنبد کاووس مستقر در دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی ، شامل زیرمجموعه های زیر می باشد: 
ماشین های الکتریکی، بررسی سیستم های قدرت، الکترونیک صنعتی، کارگاه برق، کارگاه مدار فرمان، کنترل خطی، آزمایشگاه دیجیتال، آزمایشگاه مدار 
در آزمایشگاه موجود علاوه بر انجام ازمایشات توسط دانشجویان دانشگاه گنبدکاووس، پذیرای دانشجویان دانشگاه های دیگر و سایر پژوهشگران نیز می باشد. بدین منظور این اشخاص می توانند در سامانه شاعا (شبکه آزمایشگاه های علمی ایران) درخواست خدمات خود را ارسال نمایند.