×
  • نسخه آزمایشی

  • جمعه, 17 اردیبهشت 1400
  • EN /RU
EN RU

رییس دانشکده

نام و نام خانوادگی:  سعید شکوه

سمت سازمانی: رییس دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی

مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی محض - آنالیز

شماره تماس:33262660-017

پست الکترونیک: shokooh@gonbad.ac.ir