×
  • نسخه آزمایشی

  • جمعه, 17 اردیبهشت 1400
  • EN /RU
EN RU

معاون دانشکده

نام و نام خانوادگی:  مهدی شاهینی

سمت سازمانی: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی

مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی کاربردی

شماره تماس:33262660-017

پست الکترونیک:mehdi.shahini@gonbad.ac.ir