×
  • نسخه آزمایشی

  • جمعه, 17 اردیبهشت 1400
  • EN /RU
EN RU

اعضای هیأت علمی

گروه آموزشی: آمار و ریاضی مدیرگروه: دکتر راضیه فرخزاد رستمی مجوز (های) هیات امناء: اولین نشست عادی از دوره سوم  هیات امناء 1389/10/05
ردیف نام نام خانوادگی رشته و گرایش مرتبه علمی
مربی استادیار دانشیار استاد
1 عبدالناصر بهلکه ریاضی - جبر جابجایی      
2 نعمت اله تقی نژاد ریاضی کاربردی      
3 مهدی تیموری یانسری آمار      
4 طاهره جباری خان به بین ریاضی - آنالیز عددی      
5 حسن خسروی ریاضی - جبر      
6 مهدی شاهینی ریاضی کاربردی      
7 سعید شکوه ریاضی محض - آنالیز تابعی کاربردی      
8 اسماعیل شیرازی آمار - استنباط      
9 راضیه فرخزاد رستمی ریاضی محض - آنالیز       
10 محمد فزونی ریاضی محض - آنالیز       
11 شعبان قلندرآیشی جنگلداری - آمار و مدل سازی      
12 مجتبی کاشانی آمار      
13 احمد شریف ریاضی محض - معادلات دیفرانسیل      
14 عبدالسعید توماج آمار - استنباط      

 

 

گروه آموزشی: برق و کامپیوتر مدیرگروه: دکتر محمد فرشاد مجوز هیات امناء: اولین نشست عادی از دوره سوم  هیات امناء 1389/10/05
ردیف نام نام خانوادگی رشته و گرایش مرتبه علمی
مربی استادیار دانشیار استاد
1 حبیب اله آق آتابای مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی      
2 علی بهنیافر مهندسی برق - قدرت      
3 مهدی ترشیزی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار      
4 احمد جلیلی مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری      
5 محمد جواد شیخ زاده علوم کامپیوتر      
6 محمد فرشاد مهندسی برق - قدرت      
7 مظاهر کریمی مهندسی برق - قدرت      

 

گروه آموزشی: زیست شناسی مدیرگروه: دکترسهراب بوذرپور مجوز هیات امناء: اولین نشست عادی از دوره سوم  هیات امناء 1389/10/05
ردیف نام نام خانوادگی رشته و گرایش مرتبه علمی
مربی استادیار دانشیار استاد
1 ماتیا سادات برهانی زیست شناسی - میکروبیولوژی      
2 سهراب بوذرپور زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی      
3 جمیله پناهی میرزا حسنلو زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی      
4 عیسی جرجانی زیست شناسی - ژنتیک      
5 میثم حبیبی زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی      
6 ابوالفضل دانشور علوم جنگل - علوم بذر و احیاء گونه های گیاهی      
7 علی ستاریان علوم جنگل - اکولوژی و درخت شناسی      
8 محمود صالحی بیوشیمی      
9 سکینه علی جان پور زیست شناسی - علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری      
10 سیده آیناز  شیرنگی زیستشناسی دریا      
11 کیاوش گلزاریان پور زیست شناسی - سیستماتیک جانوری      

 

گروه آموزشی: شیمی و فیزیک مدیرگروه: دکتر مهدی عصری مجوز هیات امناء: اولین نشست عادی از دوره سوم  هیات امناء 1389/10/05
ردیف نام نام خانوادگی رشته و گرایش مرتبه علمی
مربی استادیار دانشیار استاد
1 رضا اکبری شیمی - تجزیه      
2 اکرم طالقانی شیمی - شیمی آلی      
3 مهدی عصری فیزیک - اتمی و مولکولی      
4 مجید مکبر اصفهانی شیمی - شیمی آلی      
5 مصطفی مهدی پور فیزیک - اتمی و مولکولی