×
  • نسخه آزمایشی

  • دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

شرح وظایف و اختیارات

- پیش بینی اعتبارات لازم جهت انجام امور سفارش، خرید کتب و نشریات مورد نیاز دانشگاه.
 - تهیه و تکثیر نوارهای صوتی و تصویری در زمینه های مختلف مانند سمینارها و کنفرانس ها برای استفاده دانشجویان.
 - حفظ و حراست از کتاب های نایاب و اسناد و مدارک تاریخی و قدیمی موجود در دانشگاه.
 - تجلید کتاب ها و نشریات و سایر مدارک علمی و تحقیقاتی موجود در کتابخانه به تشخیص مقام مافوق. 
- تهیه گزارش های لازم از فعالیت‌های کتابخانه و ارائه آن به مراجع ذی صلاح.
 - تهیه کتب درسی و کمک درسی برای رشته های مختلف آموزشی دانشگاه. 
- احیاء و نشر متون کهن معتبر و ممتاز.
 - مبادله کتاب و نشریات ادواری و اسناد با مجامع و مراکز علمی و فرهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی . داخلی و خارجی.
- همکاری با مؤسسات و مجامع ملی و بین المللی.
 - جمع آوری، ذخیره، نگهداری و در دسترس قرار دادن كتب و مجلات و نشریات علمی و فنی.
 - طبقه بندی و فهرست نویسی و آماده سازی کتب و نشریات برای تسهیل در امر دسترسی به آنها. 
- برقراری ارتباط با مراکز و مجامع علمی، کتابخانه ها و مراکز نشر کتب و ... در داخل و خارج از کشور به منظور ایجاد یک سیستم منظم و کارآمد كتابداری. 
 - آموزش و آشناسازی کارکنان جديد الاستخدام با امر کتابداری.
 - تهیه خلاصه کتب و مقالات علمی.
 - انجام امور مربوط به سفارش و خرید کتاب، نشریه و سایر منابع از داخل و خارج از کشور.
 - انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.