×
  • نسخه آزمایشی

  • شنبه, 16 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای


نام و نام خانوادگی: احمد جلیلی

سمت سازمانی: رییس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی فناوری اطلاعات

شماره تماس: 3326-017

پست الکترونیک: jalili@gonbad.ac.ir