×
  • نسخه آزمایشی

  • دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

مرکز رشد واحدهای فناور شرق گلستان

هدف از ایجاد مرکز رشد در دانشگاه گنبدکاووس تقویت اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی در شرق استان و تسهیل‌گری خدمات حمایتی پارک علم و فناوری است. در این مرکز به دنبال توانمندسازی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و کمک به تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهیان هستیم. استفاده بهینه از فضاهای دانشگاهی، حمایت از اعضای هیئت ‌علمی و دانشجویان مبتکر، نوآور و فناور دانشگاه و شهرستان گنبدکاووس، گسترش فعالیت‌های دانش‌بنیانی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و هم‌افزایی و ارتقای سطح همکاری‌های متقابل بین پارک علم و فناوری گلستان و دانشگاه گنبدکاووس اهدافی است که با راه‌اندازی این مرکز به دنبال آن خواهیم بود. این مرکز با بهره‌گیری از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مالی، معنوی و خدماتی پارک و امکانات زیربنایی و تخصصی دانشگاه گنبدکاووس محلی مناسب برای استقرار هسته‌ها و واحدهای فناور معرفی شده از سوی دانشگاه گنبدکاووس و ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی مورد نیاز این واحدها خواهد بود.