×
  • نسخه آزمایشی

  • شنبه, 16 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت

امروزه رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورها در گرو تولید علم و فناوری می‌باشد. یکی از راهکارهای تحقق این مهم، ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت است. به همین منظور، دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها تشکیل گردید. این دفاتر علاوه بر تمهید زمینه‌های تعامل این دو نهاد، مسئولیت هدفمند نمودن تحقیقات دانشگاهی با نیازهای صنعت را بر عهده دارند. بدین منظور در راستای ارتقاء دستاوردهای علمی، فناوری و ارتباط با صنایع و به منظور نیل به خودکفایی با اولویت حمایت و کمک به رونق صنایع بومی، گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه، زیر نظر معاونت آموزشی، پژوهشی  راه اندازی شده است. گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت، نقطه اتصال حقوقی و تخصصی مراکز آموزش عالی با دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی، صنایع مختلف و همه سازمان هایی است که تعامل با این دانشگاه را هم راستا با مأموریت های خود تشخیص داده و برای ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات و خدمات سازمان متبوع خویش آماده همکاری با این دانشگاه هستند. این گروه کار خود را با هدف ایجاد ارتباط با صنایع و ارگان­‌های خارج از دانشگاه جهت ایجاد تسهیلات در اجرای طرح های پژوهشی، معرفی پتانسیل های پژوهشی موجود در دانشگاه و معرفی دانشجویان به صنعت، آغاز نمود.

سامانه کارآفرینی دانشگاه گنبد کاووس

 

اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها

تفاهم‌نامه‌ها

فرصت مطالعاتی